Om Svenska Vitterhetssamfundet

Sedan 1907 ger SVS ut den klassiska svenska litteraturen. Det handlar om vårt gemensamma kulturarv.

Vad är SVS?

Svenska Vitterhetssamfundet är en ideell förening. SVS stiftades 1907 för att ”utgifva klassiska svenska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplagor”, som det formuleras i samfundets äldsta stadgar. Utgivningen rör författare, vars verk tillkommit efter reformationen: den äldste hittills är Georg Stiernhielm och den yngste Gustaf Fröding.

Samfundet har en styrelse på tolv personer, som f.n. består av: Paula Henrikson (ordf.), Mats Malm (vice ordf.), Petra Söderlund (huvudredaktör, sekreterare och kassaförvaltare), Barbro Ståhle Sjönell (bitr. huvudred.), Maria Berggren, Lars Burman, Dick Claésson, Mats Dahlström, David Håkansson, Ljubica Miočević, Per Stam och Johan Svedjedal.

Selma Lagerlöf (1858–1940). Bilden har vi lånat från Uppsala universitetsbibliotek och Alvin.

Sedan Vitterhetssamfundet stiftades har en till tre volymer årligen utsänts till medlemmarna. Knappt 200 volymer har tryckts av närmare 40 författare. Till detta kan läggas litterära kalendrar i faksimilutgåvor, antologier, konferensvolymer, en handbok för utgivare, anföranden från årsmötena sedan 1995 samt de årliga meddelandena. Samfundets historik presenterades av Petra Söderlund i ett anförande vid årsmötet 2006, Hundra år av vitterhet.

För utgivningen ansvarar de redaktörer som har engagerats för uppdraget av styrelsen och en redaktion bestående av huvudredaktör och biträdande huvudredaktör, båda anställda på deltid. Redaktörerna får också hjälp att lösa textkritiska problem av en redaktionsnämnd om fem personer (Paula Henrikson, David Håkansson, Mats Malm, Barbro Ståhle Sjönell och Petra Söderlund).

Thomas Thorild (1759–1808). Bilden har vi lånat från Uppsala universitetsbibliotek och Alvin.

Redaktörerna har tillgång till riktlinjer för utgivningen i en handbok av Paula Henrikson, som hon utarbetat på uppdrag av styrelsen i samarbete med redaktionsnämnden, Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer. Tillkomsten av handboken beskrev Paula Henrikson i ett anförande vid årsmötet 2006, Föreskrift och eftertanke.

Tryckning och en del av de löpande utgifterna bekostas av olika bidragsgivare från fonder och stiftelser. Svenska Vitterhetssamfundets inriktning och ledande principer beskrivs i ett dokument godkänt av styrelsen i maj 2014.

Ur Fredrika Bremers skissbok: ”Husdjur på kaffeplantagen la Concordia tecknade i maj 1851”.

Hemsidans olika konstverk har, där inget annat meddelas, lånats från Nationalmuseums samlingar i Wikimedia.