SVS hos Litteraturbanken

Det förflutna är sökbart.

Sedan 2006 finns ett avtal med Litteraturbanken om att Vitterhetssamfundets utgåvor skall göras tillgängliga elektroniskt.

Litteraturbanken är en ideell förening. Medlemmarna är Svenska AkademienKungl. BiblioteketKungl. VitterhetsakademienSpråkbanken vid Göteborgs universitetSvenska Litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. Litteraturbanken tillgängliggör svenska litterära och vetenskapliga verk, samt vissa översättningar.

Verken kan läsas online eller sparas ner som pdf-filer. Vissa verk kan också läsas som faksimil av förstaupplagorna, och ett urval finns tillgängligt som epub för läsning i mobiltelefoner och läsplattor.

Man kan också söka i utgåvorna – samlat! Klicka här för att göra en sökning i alla utgåvor av SVS som finns hos Litteraturbanken. (Sökningen är förinställd på att söka efter ord som innehåller ”vitter” – men den går enkelt att justera för att söka på det man vill hitta.)

Klicka på bilden här nedan, eller gå hit för att få en fullständig lista över de verk från SVS som finns tillgängliga hos Litteraturbanken.