Om att köpa böcker från SVS

Du vill köpa våra böcker.
Så här gör du.

Medlemmar av Svenska Vitterhetssamfundet kan köpa de utgåvor som finns i lager. Information om utgåvorna ges i en katalog och prislista (se nedan). Några (delvis) utgångna utgåvor går att köpa som print-on-demand/behovstryck, via bokhandeln. Det gäller Bellman, Nordenflycht och Törneros. Även Runius och Then Swänska Argus finns som behovstryck, men kan också köpas från Vitterhetssamfundet.

KATALOG OCH PRISLISTA LADDAS NED HÄR.

Medlemmar kan beställa böcker via vitterhet@gmail.com. Porto tillkommer, men det är också möjligt att hämta bokpaket på adressen Mariatorget 1C, efter överenskommelse.

Icke medlemmar kan beställa böcker via bokhandeln (alla våra böcker ligger i en gemensam databas för de flesta bokhandlar), både internetbokhandlar (dock inte Adlibris) och fysiska bokhandlar.

Hedvig Charlotta Nordenflycht.