God jul!

Med en liten betraktelse från C.J.L. Almqvists ”Sesemana (Nittonde spelet)” (ur Om Svenska Rim; ett tidigt inlägg i varg-debatten…) vill vi önska en God Jul och så småningom ett litet mer normalt 2021 än det som varit!

Knappt någonting mig så förargar, 
Som då jag ser två glupska vargar 
Ta fast ett litet stackars vackert kid. 
Vid ett, likväl, jag dem med Bravo! helsar: 
Det är, när jag dem ser i form af vargskinnspelsar, 
Om vintertid.