Bokmässan

I år kommer Vitterhetssamfundet inte att delta på bokmässan – det blir helt enkelt för dyrt för oss. Den som känner SVS-abstinens kan dock få en touch av vår verksamhet i ett och annat program i Litteraturbankens monter, B01:04, till exempel Johan Svedjedal om Harry Martinson och Den förlorade vandringen på torsdag klockan 16. Och huvudredaktören kommer att befinna sig på mässan, men i Samfundet De Nios tjänst. Så den som vill prata textkritik, eller något helt annat, är välkommen till montern snett emot Litteraturbanken: B01:09.

Almqvist på Öland i 11 juli!

EN

EN EFTERMIDDAG MED ALMQVIST
Välkomna till en eftermiddag med föredrag och samtal om Carl Jonas Love Almqvists författarskap!

11 juli kl. 15.00 – ca 17
Hagets väg 33, Byxelkrok (Sjögrens lada)
Fri entré

Program:
Mats Malm, "Almqvist och textens röster"
Jonas Ellerström, "Almqvists Songes"
Paus
Gunilla Hermansson, "Almqvist och svenskheten"
Lennart Sjögren i samtal med Paula Henrikson om Almqvist och det lantliga

Arr. Svenska Vitterhetssamfundet

Avslutat avtal med Adlibris

Sedan förra veckan går det inte längre att beställa våra böcker via Adlibris. Däremot är böckerna fortfarande tillgängliga via andra internetbokhandlar och i den fysiska bokhandeln (om böckerna inte finns på plats kan de beställas). Vi har också en hel del äldre utgåvor som inte ligger i bokhandelns databas Bokinfo; dessa böcker kan man bara se i katalogen, som finns på webbsidan, och beställs direkt från oss.

Anledningen till att böckerna inte längre finns tillgängliga hos Adlibris är att de kräver att vi skriver under ett avtal där vi förbinder oss att genast leverera beställda böcker – och om vi inte kan göra det (vilket vi inte kan) måste vi anlita en extern distributör. Detta är dock inte ekonomiskt hållbart för oss. Och förmodligen inte heller för andra småförlag – så i slutänden blir det nog Adlibris som förlorar på att ha ett mindre sortiment från småförlag med smal utgivning.

Årsmöte den 31 maj

Vitterhetssamfundets årsmöte går i år av stapeln den 31 maj, kl. 15:30, i Svenska Akademiens ljusgård. Årsmötesanförandet hålls av vår senaste styrelseledamot, David Håkansson, som ska prata om "Stilmarkörer hos C.J.L. Almqvist". Årets Meddelanden, med kallelse till årsmötet och förra årets årsmötesansförande i tryckt form, kommer med posten i början av maj.

God jul!

Med en liten betraktelse från C.J.L. Almqvists ”Sesemana (Nittonde spelet)” (ur Om Svenska Rim; ett tidigt inlägg i varg-debatten…) vill vi önska en God Jul och så småningom ett litet mer normalt 2021 än det som varit!

Knappt någonting mig så förargar, 
Som då jag ser två glupska vargar 
Ta fast ett litet stackars vackert kid. 
Vid ett, likväl, jag dem med Bravo! helsar: 
Det är, när jag dem ser i form af vargskinnspelsar, 
Om vintertid.