Avslutat avtal med Adlibris

Sedan förra veckan går det inte längre att beställa våra böcker via Adlibris. Däremot är böckerna fortfarande tillgängliga via andra internetbokhandlar och i den fysiska bokhandeln (om böckerna inte finns på plats kan de beställas). Vi har också en hel del äldre utgåvor som inte ligger i bokhandelns databas Bokinfo; dessa böcker kan man bara se i katalogen, som finns på webbsidan, och beställs direkt från oss.

Anledningen till att böckerna inte längre finns tillgängliga hos Adlibris är att de kräver att vi skriver under ett avtal där vi förbinder oss att genast leverera beställda böcker – och om vi inte kan göra det (vilket vi inte kan) måste vi anlita en extern distributör. Detta är dock inte ekonomiskt hållbart för oss. Och förmodligen inte heller för andra småförlag – så i slutänden blir det nog Adlibris som förlorar på att ha ett mindre sortiment från småförlag med smal utgivning.