Almqvist på Öland i 11 juli!

EN

EN EFTERMIDDAG MED ALMQVIST
Välkomna till en eftermiddag med föredrag och samtal om Carl Jonas Love Almqvists författarskap!

11 juli kl. 15.00 – ca 17
Hagets väg 33, Byxelkrok (Sjögrens lada)
Fri entré

Program:
Mats Malm, "Almqvist och textens röster"
Jonas Ellerström, "Almqvists Songes"
Paus
Gunilla Hermansson, "Almqvist och svenskheten"
Lennart Sjögren i samtal med Paula Henrikson om Almqvist och det lantliga

Arr. Svenska Vitterhetssamfundet